Calendarios

O calendario laboral e festivo proponse e apróbase a principios de Outubro de cada ano, pola Dirección Xeral de Traballo. Neste recóllense os días festivos nacionáis así como os días festivos que cada Comunidade Autónoma asigna como festivos.

O Calendario Fiscal e aquel onde se indican as datas na que os contribuintes poden realizar as súas xestions, consultar datos ou presentar documentos e realizar os pagos a os que estivesen obrigados según a suá actividade e a súa situación económica. Os calendarios fiscáis soen incluir as datas a recordar para o cumplimento das nosas obrigas fiscáis frente a todas as administracións.

 

 

 

 

 

Asesoría Perlío - Marqués de Figueroa, 91 - Baixo. 15.500 Perlío - Fene ( A Coruña )  Telf. 981 49 27 12 - Fax. 981 34 22 90 - EMail: Juventino@Asesoriaperlio.com